Priser på Guld

Her finder ni prisen før guld.

Priserne opdateres dagligt, guldpriser bliver udregnet fra internationelle priset før guld og den danske krone.1 gram 24 karat guld er på -344 danske kronor

Blev opdateret 2017-12-16 - 17:16:33.

Pris på andre renheder av guld.

23 karat guld = -330 DKK for 1 gram


22 karat guld = -315 DKK for 1 gram


21 karat guld = -301 DKK for 1 gram


18 karat guld = -258 kroner for 1 gram


14 karat guld = -201 kroner for 1 gram


8 karat guld = -115 kroner for 1 gram


4 karat guld = -57 kroner for 1 gram
Vi er ikke ansvarlige for disse oplysninger er korrekte

Udgivet i Guld | Tagget , , , | Kommentarer slået fra

Platin

Om platin

Platin er et grundstof med den latinske betegnelse platinum. Platin er i modsætning til sølv og guld et meget sjældent metal. Det forekommer naturligt, men i dag udvindes platin også som biprodukt fra kobber- og nikkelminer. Platin bruges i kemiske processer – blandt andet kemoterapi – og som bestanddel i smykker og ure; det anvendes i vid udstrækning til katalysatorer i biler.

Fordi platin er så sjældent, har det en særlig aura af eksklusivitet – som for eksempel kreditkortselskabernes “platinkort” og musikernes “platinplader” som markering af et særligt stort salg.

Prisen på platin afspejler, at det er meget sjældent i forhold til for eksempel guld. Således har prisen på platin i perioder været to eller tre gange så høj som prisen på guld. Fordi platin i langt højere grad end guld anvendes i industrien, kan priserne svinge meget afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Hvis efterspørgslen på biler for eksempel falder meget, kan prisen på platin falde tilsvarende.

Platin er ikke så udbredt som investeringsobjekt for private, men blandt mulighederne for at investere i det er:
• Smykker og ure, som købes enten nye eller brugte hos forhandlere eller f.eks. via internetauktioner. Prisen overstiger selve platinets værdi på grund af forarbejdningen, historisk og/eller kunstnerisk værdi.
• Platinstykker. Man kan købe platin og selv opbevare det, eller – mod betaling – få det opbevaret under sikre former hos specialiserede firmaer.
• Aktier i miner eller investeringspuljer.

Udgivet i Platin | Kommentarer slået fra

Sølvmønter

Om sølvmønter

Der er tre hovedtyper mønter: Mønter, der er almindeligt gangbart betalingsmiddel; sølvmønter, der har historisk – eller såkaldt numismatisk – værdi, og endelig mønter, hvis primære formål er investering i selve metallets værdi – såkaldt investeringssølv (kaldes på engelsk “bullion coins”). Sjældne eller meget efterspurgte investeringsmønter kan også have eller få numismatisk værdi.

Standardvægten for sølvmønter er 1 ounce (oz), men der findes også mønter med anden vægt. Det gælder ældre mønter, men også moderne sølvmønter findes med en anden vægt, som ofte er en andel af en ounce – for eksempel en halv eller en kvart ounce.

Sølvmønter er ikke helt så udbredte som guldmønter, men der er ikke desto mindre en del populære mønter på markedet. Der findes kun ganske få moderne danske sølvmønter: Den kongelige danske Mønt har udsendt en række temamønter siden 2002. Blandt disse er en sølvmønt i Eventyrserien, ligesom der nogle år senere blev udgivet en sølvmønt i Polarserien.

Som eksempel på en nutidig sølvmønt kan nævnes den amerikanske Silver Eagle – “Sølvørn”, der første gang blev udgivet i 1986. Den har sit navn fra den heraldiske ørn på møntens ene side. Silver Eagle findes kun som 1 ounce og har en renhed på 99,9 %.

En anden populær sølvmønt er den kinesiske sølvpanda, der har været udgivet siden 1983. Bortset fra et par enkelte år har mønten hvert år et nyt motiv – naturligvis med en panda. Mønten findes i forskellige vægte udover standardvægten på 1 ounce, idet der i nogle år er udgivet pandaer i en halv ounce, 5 eller 12 ounces eller et helt kilo. Renheden kan variere fra år til år, men er typisk 99,9 %.

Blandt de øvrige kendte sølvmønter er den britiske Silver Britannia, den canadiske Silver Maple Leaf og den australske Silver Kangaroo.

Udgivet i Sølv | Kommentarer slået fra

Køb og salg af guld i Danmark

Køb og salg af guld i Danmark

Uanset om man vil købe eller sælge guld eller andre ædle metaller, er der et forskellige typer forhandlere, man kan benytte sig af.

Der findes professionelle guldhandlere, som både sælger og køber guld. Deres måde at købe på varierer: Nogle fungerer ved at man sender dem guldet med posten, hvorefter man modtager et tilbud om en pris. Andre har en fysisk forretning eller et kontor, hvor man kan komme og få en vurdering på stedet.
På grund af den globale efterspørgsel på guld efter finanskrisen, kan man nu ikke alene købe smykker hos guldsmeden. Flere guldsmede køber nu guld – herunder brugte guldsmykker – fra private for at have materialer til at fremstille nye smykker.

Drejer det sig om køb og salg af guldmønter, er det oplagt at kontakte en af de mange professionelle mønthandlere.

Hvis man ønsker at købe eller sælge smykker, der har en værdi udover selve råvareprisen, er det værd at overveje at benytte netauktioner eller at henvende sig til en forhandler, der specialiserer sig i f.eks. Georg Jensen-smykker.

Mange forhandlere annoncerer deres dagspris på virksomhedens hjemmeside. Det er værd at checke, da prisen kan svinge meget fra dag til dag – og fra forhandler til forhandler.

Vær forberedt på at blive mødt med et krav om at fremvise billedlegitimation i forbindelse med salg af guld.

Udgivet i Guld | Kommentarer slået fra

Sølv

Sølv er et grundstof med den latinske betegnelse argentum.

Sølv har gennem tiden været af afgørende betydning som betalingsmiddel. Ligesom guld har også sølv til alle tider haft en stor symbolsk betydning – ikke mindst i form af smykker, prydgenstande og religiøse symboler. Mange betragter sølv som “lillebror” i forhold til guld, som det for eksempel ses ved idrættens medaljer, hvor guld er bedst, efterfulgt af sølv og dernæst bronze.

Sølv bruges meget i industrien, fordi det har en meget høj ledeevne for varme og elektricitet. Det har også haft stor betydning i den medicinske verden helt siden oldtiden, blandt andet fordi det har nogle af de samme egenskaber som antibiotika.

Også som investeringsobjekt har sølv stor betydning. Mange private har gennem tiden sat deres penge i sølv, der ofte ses som mere forståelig og sikker at investere i end f.eks. værdipapirer.

Finanskrisen har øget sølvs popularitet som mål for investeringer – faktisk i en grad så dagbladet Børsen den 15. september 2010 stillede spørgsmålet: “Er sølv det nye guld?”. Sølvpriserne er rekordhøje i forhold til for 15-20 år siden, men det er værd at huske, at dagsprisen kan svinge voldsomt over ganske kort tid.

Der er mange muligheder for at investere i sølv:
• Smykker, bestik, service og lignende, som købes enten nye eller brugte hos forhandlere eller f.eks. via internetauktioner. Prisen overstiger selve sølvets værdi på grund af forarbejdningen, historisk og/eller kunstnerisk værdi.
• Sølvbarrer. Man kan købe sølvet og selv opbevare det, eller – mod betaling – få det opbevaret under sikre former hos specialiserede firmaer.
• Historiske mønter, hvor prisen kan være højere end råvareprisen på grund af den historiske værdi eller fordi, de er sjældne.
• Nutidige mønter.
• Aktier i sølvminer eller sølvinvesteringsbeviser.

Udgivet i Sølv | Kommentarer slået fra

Guldmønter

Om guldmønter

Der er tre hovedtyper inden for mønter: Mønter, der er almindelig gangbart betalingsmiddel; mønter, der har historisk – eller såkaldt numismatisk – værdi, og endelig mønter, hvis primære formål er investering i selve metallets værdi – såkaldt investeringsguld (kaldes på engelsk “bullion coins”). Sjældne eller meget efterspurgte investeringsmønter kan også have eller få numismatisk værdi.
Standardvægten for guldmønter er 1 ounce (oz), men der findes også mønter med anden vægt. Det gælder ældre guldmønter, men også moderne mønter findes med en anden vægt, som dog ofte er en andel af en ounce – for eksempel en halv eller en kvart ounce.

Værdien af investeringsguldmønter afhænger af møntens vægt og renhed (guldindhold).

Der findes en lang række mønter på markedet i dag – både nye udgivelser og mønter, der stammer fra 1800-tallet, hvor de første populære mønter blev udgivet. Eksempler på de ældre mønter er den franske Napoleon og den amerikanske Double Eagle.

Den mest udbredte – og også nok mest kendte – guldmønt er den sydafrikanske Krugerrand, der første gang blev udgivet i 1967. Den findes som 1 ounce, en halv ounce, en kvart ounce og en tiendedel ounce. [indsæt billede her]

En anden kendt mønt er den amerikanske Gold Eagle, der første gang blev udgivet i 1986. Ligesom Krugerranden findes den i fire forskellige vægtklasser: 1 ounce, en halv ounce, en kvart ounce og en tiendedel ounce. [indsæt billede her]

Den kinesiske stat har siden 1982 udgivet Gold Panda – “Guldpandaen”, der findes som 1 ounce, en halv, en kvart, en tiendedel og en tyvendedel ounce. Der findes også Pandaer med højere vægt. I modsætning til mange andre mønter, der altid har det samme motiv, har man fra kinesisk side valgt at ændre Pandaens ved stort set hver eneste udgivelse. [indsæt billede her]

En helt særlig mønt er den australske Lunar, som den australske stat har udgivet siden 1996. Det unikke ved denne mønt er valget af motiv: Hvert år udgives en mønt, som på den ene side har et billede, der symboliserer det kinesiske år. Det betyder, at der for eksempel på 2008-mønten er rotte og på 2010-mønten en tiger. Der er to serier: 1986-2007 og 2008-nu. Lunar findes kun som 1 ounce.

Australien udgiver også Gold Nugget – “Guldklumpen”, der de første år havde en guldklump som motiv. Fra 1989 blev motivet dog ændret til en kænguru, hvorfor mønten også kendes under tilnavnet “Kangaroo”. I modsætning til de fleste andre mønter findes Gold Nugget ikke blot som 1 ounce, en halv, en kvart, en tiendedel og en tyvendedel ounce, men også som 2 og 10 ounces og med en vægt på et helt kilo.

Der findes en række andre guldmønter på markedet som for eksempel den canadiske Maple Leaf og den østrigske Philharmonic.

Udgivet i Guld | Kommentarer slået fra

Guld Generelt

Om guld

Guld er et grundstof med den latinske betegnelse aurum. Man måler guldets renhed i promiller (0/00) mellem 0 og 1000, hvor det fineste guld er 999,9 0/00. Når det drejer sig om smykker, taler man om karat, hvor 24 karat er det helt rene guld. Gulds vægt angives typisk i gram eller troy ounces.

Helt tilbage til oldtiden har guld haft en særlig betydning for mennesker i kulturer verden over. De gamle ægyptere udvandt guld flere årtusinde før vores tidsregning, hvor ikke mindst de store guldfund i Tutankamons grav er velkendte. Guld har til alle tider været forbundet med rigdom og magt – både i form af symboler som smykker og kunstværker og som betalingsmiddel. Tænk blot på tidligere tiders kongekroner og tronstole og nutidens olympiske guldmedaljer og Oscar-statuetter.

I 1700- og 1800-tallet indførte mange europæiske lande en guldstandard – den såkaldte guldfod – hvor mønter og sedlers værdi blev knyttet til en specifik mængde guld. Traditionelt har nationalbankerne siden da haft store guldreserver som sikkerhed for deres papirvaluta.

Mange private har gennem tiden sat deres penge i guld, fordi de ser det som en mere sikker investeringsform end f.eks. aktier. Desuden er det en investeringsform, som alle kan forstå og som ikke kræver indsigt i finansverdenen.

På grund af finanskrisen er guld blevet mere populært som investeringsobjekt de seneste 5 år. Derfor er prisen på guld mere end fordoblet målt i løbende priser, så prisen for et gram guld er nået op på omkring 200 kr., hvilket er historisk højt.

Der er mange muligheder for at investere i guld:
• Guldsmykker, som købes enten nye eller brugte hos forhandlere eller f.eks. via internetauktioner. Prisen overstiger selve guldets værdi på grund af forarbejdningen, historisk og/eller kunstnerisk værdi.
• Guldbarrer og guldstykker. Man kan købe guldet og selv opbevare det, eller – mod betaling – få det opbevaret under sikre former hos specialiserede firmaer.
• Historiske guldmønter, hvor prisen kan være højere end guldprisen på grund af den historiske værdi eller fordi, de er sjældne.
• Nutidige guldmønter udstedt af en nationalbank, der garanterer for kvaliteten.
• Aktier i guldminer.

Historisk set har guld været en sikker investering. Guldprisen falder typisk, når verdensøkonomien går godt, og stiger, når der f.eks. er finanskrise, men over tid har guld vist sig at holde en værdi, der i hvert fald følger den almindelige prisudvikling. Den største usikkerhed i forbindelse med at investere i guld, er derfor risikoen for tyveri!

Udgivet i Guld | Kommentarer slået fra